GAMES OF SYMPATHY

Games of Sympathy is een project waarbij drie choreografen (Eddy Becquard, Marc van Loon en Raymond Esterhuizen) een stuk creëren samen met 30 dansstudenten van Fontys Dance Academy. De focus binnen dit project is het proces en de vorm van samenwerking. Bedacht om de sympathie voor elkaars stijlen en artistieke visie te stimuleren en vergroten. In Games of Sympathynemen de studenten actief deel aan het maken van een voorstelling. Voor het publiek de kans om jonge, talentvolle dansers in deze voorstelling op een bijzondere locatie te zien!